κατ-ονίνημι

[1404] κατ-ονίνημι (s. ὀνίνημι), nützen, wohl nur im med., σαυτῆς κατόναιο, Nutzen haben, genießen, Ar. Eccl. 917.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: