κατ-ονειδιστήρ

[1404] κατ-ονειδιστήρ, ῆρος, ὁ, der Schmähende, Maneth. 4, 235.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: