κατ-ουρίζω

[1405] κατ-ουρίζω, zum Ziel hintreiben, von günstigem Fahrwinde; Soph. Trach. 824 intraus., τάδ' ὀρϑῶς ἔμπεδα κατουρίζει, gehol. ἀσφαλῶς ἀποβαίνει.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1405.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: