κατ-ουτάω

[1405] κατ-ουτάω (s. οὐτάω), verwunden, ἄρκτοιο κατουταμένης ὑπ' ἄκοντι Qu. Sm. 14, 318.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1405.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: