κατ-ωθέω

[1406] κατ-ωθέω (s. ὠϑέω), herabstoßen, VLL., bei Hom. in tmesi, Iliad. 13, 138. 16, 410.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1406.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: