κατ-ώδυνος

[1406] κατ-ώδυνος, große Schmerzen habend, LXX, v. l. κατόδυνος, vgl. Lob. zu Phryn. 712.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1406.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: