κατ-ωμίς

[1407] κατ-ωμίς, ίδος, ἡ, ein über die Schulter geworfenes Fell, Hesych. nach Em. für κατωτάδες.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: