κατ-ῄορος

[1401] κατ-ῄορος, herabhangend, schwebend; Ap. Rh. 2, 1042; βόστρυχα Paul. Sil. 33 (V, 260); Eur. Troad. 1097 τέκνων δὲ πλῆϑος ἐν πύλαις δάκρυσι κατῄορα στένει, nach Hermann die Kinder, die sich weinend an den Arm der Mutter hängen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: