κεδάζω

[1410] κεδάζω, od. κεδάννῡμι, praes. nur κεδαννύμενον, Agath. 5 (V, 276), sonst aor. (vgl. σκεδάννυμι), zerstreuen, auseinandersprengen; gew. von Menschen, die geschlossenen Reihen der Krieger durchbrechen u. auseinanderjagen; ϑεὸς ἐκέδασσεν Ἀχαιούς Od. 14, 242, Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας Il. 17, 285, ἔμειναν ἀϑρόοι οὐδ' ἐκέδασϑεν ἀνὰ στρατόν 15, 657, wie 2, 398; κεδασϑείσης ὑσμίνης 16, 306, als sich die Schlacht getheilt hatte, nicht mehr in geschlossenen Schlachtreihen, sondern im Einzelgefecht Mann gegen Mann gestritten wurde; von leblosen Dingen, χείμαῤῥος ἐκέδασσε γεφύρας, der Waldstrom zerriß die Brücken, Il. 5, 88.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1410.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: