κεδαίω

[1410] κεδαίω, poet. = Folgdm; ἔμελλον μελεϊστὶ κεδαιόμενος ϑανέεσϑαι Ap. Rh. 2, 626; Nic. Al. 545 Th. 425.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1410.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: