κελαινό-βρωτος

[1414] κελαινό-βρωτος, schwarz und angefressen, ἧπαρ Aesch. Prom. 1027.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika