κελαινιάω

[1414] κελαινιάω, schwarz sein, sich schwärzen; νεφέων δὲ κελαινιόωσι καλύπτραι Opp. Hal. 4, 67; κελαινιόωντι πέπλῳ Nonn. D. 38, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: