κελαιν-ώψ

[1414] κελαιν-ώψ, ῶπος, dasselbe, κελαινώπεσσι Κόλχοισιν, den schwarzen, Pind. P. 4, 212.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: