κελαινό-χροος

[1414] κελαινό-χροος, = Folgdm, Maneth. 4, 261.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika