κελαινό-χρως

[1414] κελαινό-χρως, ωτος, von schwarzer Farbe, Haut, schwarz, σίλφη Euen. 16 (IX, 251).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika