κεντρόω

[1418] κεντρόω, stacheln (vgl. κεντόω), anspornen, Sp.; – mit Stacheln, Spitzen versehen, κεκεντρωμένοι κηφῆνες Plat. Rep. VIII, 552 d, vgl. 555 d; Sp. – Ins Centrum stellen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1418.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: