κεραμικός

[1420] κεραμικός, = Folgdm; ῥύμη Ar. Eccl. 4; bei Plat. Polit. 288 a ist v. l. κεραμεική, sc. τέχνη; – τροχός Strab. VII, 303, wie Plut. gen. Socr. 20 M.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: