κεραμῑδόω

[1420] κεραμῑδόω, mit Ziegeln versehen, bedecken, οἰκία κεραμιδουμένη. – Uebertr. nach Hesych. κεραμιδώσαντες, Erkl. von σάκε' ὤμοισι κλίναντες, die Schilde wie ein Dach über den Kopf halten, wie die röm. testudo.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: