κερκιστική

[1424] κερκιστική, , sc. τέχνη, die Weberei, Plat. Polit. 282 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1424.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: