κέρκισις

[1424] κέρκισις, , das Festschlagen des Gewebes mit der Weberlade, das Weben, Arist. phys. 7, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1424.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: