κερ οῦχος

[1425] κερ οῦχος, Hörner habend, gehörnt. – Bes. κάλως, = κεραιοῦχος, κερουλκός, ein Tau an der Segelstange.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1425.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika