κερ-αύλης

[1422] κερ-αύλης, ὁ, = κεραταύλης; Luc. Tragodop. 33; Archil. Poll. 4, 71.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1422.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika