κερ-ουχίς

[1425] κερ-ουχίς, ίδος, ἡ, fem. zum Folgdn, gehörnt, αἶγες, Theocr. 5, 145, wo die Schol. die v. l. κερουλκίς od. κερουλίς, mit krausen, gewundenen Hörnern, erwähnen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1425.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika