κερ-τόμησις

[1425] κερ-τόμησις, , das Verspotten, Höhnen, Lästern, εἰ κερτόμησίς ἐστι τἀληϑῆ λέγειν Soph. Phil. 1220.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1425.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika