κηραίνω

[1433] κηραίνω, 1) beschädigen, verderben, ins Unglück bringen; ϑῆρες δὲ κηραίνουσι καὶ βροτοί τί μιν Aesch. Suppl. 977; pass., Arist. bei Plut. plac. phil. 2, 4. – 2) in Noth u. Angst sein, besorgt sein; τί ποτ', ὦ τέκνον, τάδε κηραίνεις Eur. Hipp. 223, vgl. Herc. F. 518. – Bei Philo auch = zürnen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1433.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: