κήρα

[1433] κήρα, ἡ, = κήρ, Verderben, Schaden; Tim. Lex. Plat. erklärt ἀκέραιοι οἱ ἔξω κήρας, wie B. A. 364; wenn nicht überall κηρός zu ändern, s. Lob. paralip. 145.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1433.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: