κιθαρ-ῳδικός

[1437] κιθαρ-ῳδικός, ή, όν, zum Spielen der Cither mit Gesangbegleitung gehörig; νόμοι Ar. Ran. 1281; ᾠδή Plat. Legg. IV, 722 d; ἡ κιϑαρῳδική, = κιϑαρῳδία, Gorg. 502 a; κιϑαρῳδικωτάτη τῶν ἁρμονιῶν Arist. probl. 19, 49.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1437.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: