κιθαρ-ῳδία

[1437] κιθαρ-ῳδία, , dasselbe, neben κιϑάρισις Plat. Ion 533 b, öfter, wie Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1437.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: