κιθαρ-ῴδησις

[1437] κιθαρ-ῴδησις, , das Spielen auf der Cither u. das Singen dazu, D. Cass. 63, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1437.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: