κλειδο-φύλαξ

[1447] κλειδο-φύλαξ, ακος, ὁ, Schlüsselbewahrer, Schließer, Luc. amor. 14 u. Sp., die auch das Verbum κλειδοφυλακέω haben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1447.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: