κλειδόω

[1447] κλειδόω, verschließen, Schol. Ar. Av. 1159 u. Eccl. 361, Erkl. von βαλανόω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1447.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: