κλοπία

[1456] κλοπία, ἡ, = κλοπεία, f. L. Isocr. 12, 211. 218, wo Bekker κλωπεία hergestellt hat.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1456.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: