κνημο-παχής

[1460] κνημο-παχής, ές, an den Waden dick, Theophr.; vgl. Lob. zu Phryn. 535.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1460.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: