κνημῑδωτός

[1460] κνημῑδωτός (wie von κνημιδόω), mit Beinschienen versehen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1460.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: