κοιλ-ωπής

[1467] κοιλ-ωπής, ές, = κοιλωπός, Nic. Al. 442 αὐγαί.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1467.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika