κοιλ-ῶπις

[1467] κοιλ-ῶπις, ιδος, ἡ, fem. zum Folgdn; πέτρα Antip. Sid. 27 (VI, 219).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1467.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika