κοκκάλια

[1471] κοκκάλια, τά, eine Art Landschnecken mit Schaalen, auch κωκάλια geschrieben, Arist. H. A. 4, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1471.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: