κόκκαλος

[1471] κόκκαλος, , Kern der στρόβιλος, Pinienkern, vgl. Lob. zu Phryn. 397 u. Ath. II, 57 b III, 126 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1471.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: