κοκκωτή

[1471] κοκκωτή, , die Hode, vgl. κόκκος, Strat. 3 (XII, 3), v. l. κωκωτή.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1471.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: