κοκύαι

[1471] κοκύαι, οἱ, die Vorfahren, Zon. 5 (IX, 312), nach VLL. οἱ πρόγονοι, wird auf κυέω zurückgeführt; nach E. M. ionisch, σημαίνει δὲ τοὺς ἤδη κεκυμμένους [1471] (?). Bei Suid. aus cinem Dichter auch αἱ κ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1471-1472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: