κολλοπίζω

[1473] κολλοπίζω, mit den Wirbeln die Saiten anspannen, Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1473.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: