κολλοπεύω

[1473] κολλοπεύω, ein κόλλοψ Bdtg 4 sein, Plat. com. bei Stob. Eclog. phys. 2, 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1473.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: