κολουρο-πυραμίς

[1475] κολουρο-πυραμίς, ίδος, ἡ, abgestumpfte Pyramide, Theon. Smyrn.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1475.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: