κολούρωσις

[1475] κολούρωσις, , die Verstümmelung, Iambl., = κόλουσις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1475.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: