κομψεύω

[1480] κομψεύω, artig. zierlich, sein machen, sein u. zierlich wovon sprechen; κόμψευε τὴν δόκησιν Soph. Ant. 324. – Gew. im med., witzeln, scherzen; πρέπει σοφιστῇ τὰ τοιαῠτα μᾶλλον κομψεύεσϑαι ἢ ἀνδρί Plat. Lach. 197 d; ἀλλ' αὐτὸ δὴ τοῠτο καὶ κεκόμψευται Phaedr. 227 c; aber pass., προςαγώγιον κεκομψευμένον, sein erfunden, artig, Phil. 56 c u. öfter bei den Rhett.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1480.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: