κόμψευμα

[1479] κόμψευμα, τό, artige, seine Rede; Arist. meteorl. [1479] 1, 13; σεμνῶν ὀνομάτων κομψεύμασι τοὺς ἀμαϑεῖς ποιμαινέτωσαν Luc. Amor. 54; auch a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1479-1480.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: