κοντο-φόρος

[1482] κοντο-φόρος, Stangen, Spieße tragend; στρατιῶ-ται Poll. 1, 131; Luc. Alex. 55.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: