κορδίνημα

[1485] κορδίνημα, τό, auch σκορδίνημα, nach den Alten παρὰ τὸ κάρα δινεῖσϑαι, Kopfweh, Schwindel, Erotian.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1485.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: