κορδυβαλλῶδες

[1485] κορδυβαλλῶδες πέδον, τό, Luc. Tragodop. 223, wird für κορδυλο-βαλλῶδες, von κορδύλη, erkl. u. soll einen festgeschlagenen od. gestampften Estrich bezeichnen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1485.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: