κορδύλη

[1485] κορδύλη, , Kolbe, Keule, VLL. – Beule, Geschwulst, ἔπαρμα, B. A. 105. – Eine Kopfbedeckung, Kopfputz, cyprisch, Schol. Ar. Nubb. 10; vgl. ἐγκορ-δυλάω. – Eine kleine Thunfischart, Strab. XII, 549. Vgl. Ath. III, 120 e u. VII, 304 e; wie σκοροδύλη.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1485.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: